Điện thoại Android có tuổi thọ pin tốt nhất

Chúng tôi đã thấy nhiều hơn một vài nghiên cứu xác nhận người dùng điện thoại thông minh quan tâm nhất đến một điều: thời lượng pin. Tuy nhiên, việc tìm ra những chiếc điện thoại Android tốt nhất, có thời lượng pin tốt nhất có thể khá khó khăn.

Smartphone pin trâu nhất, không chỉ có bao nhiêu nước trái cây có thể được lưu trữ trong pin: phần mềm và phần cứng liên quan cũng chơi trong đó. Chúng tôi đã thấy một số điện thoại có pin dung lượng cao bị mất giá trong thử nghiệm của chúng tôi, trong khi một số điện thoại có pin tương đối nhỏ đã làm rất tốt.

Với danh sách dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp những điện thoại Android tốt nhất có thời lượng pin tốt nhất theo thử nghiệm nội bộ TLMS . Bạn sẽ cần ghi nhớ ba điều trong khi quét qua danh sách này:

  • Hầu như mọi điện thoại có tuổi thọ pin lớn cũng lớn về mặt vật lý. Nếu bạn muốn một chiếc điện thoại nhỏ, thật không may, bạn sẽ phải hy sinh thời lượng pin.
  • Những chiếc điện thoại dưới đây không chỉ đơn giản là những chiếc có thời lượng pin tốt nhất mà là những thiết bị tổng thể tốt nhất cũng có tuổi thọ pin ấn tượng.

Các điện thoại Android tốt nhất có tuổi thọ pin tốt nhất được liệt kê dưới đây không theo thứ tự cụ thể!

Trợ lý mua sắm
Logo