Điện thoại nào gọi Facetime được ? Cách gọi Facetime trên Samsung

Mỗi năm, Apple phát hành phiên bản mới nhất cho hệ điều hành của họ. Lần đầu tiên, Apple đã mang đến cho người dùng Android và Windows điều gì đó đáng mong đợi với bản phát hành mới nhất. Và đó là việc Apple đã mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình của mình, FaceTime, để bao gồm nhiều nền tảng hơn.

FaceTime, vốn luôn độc quyền trong hệ sinh thái của Apple, giờ đây đã loại bỏ tính độc quyền đó để bao gồm cả người dùng Android và Windows. Điều này xảy ra vào thời điểm dịch bệnh, lúc mà cả thế giới đang sư nhiều cho các cuộc gọi điện video cho các kết nối cá nhân cũng như chuyên nghiệp.

Điện thoại nào gọi Facetime được ?

Vẫn còn rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề này. Mặc dù FaceTime hiện sẽ bao gồm cả người dùng Windows và Android, nhưng tính năng này vẫn còn khá hạn chế và đi kèm với rất nhiều cảnh báo.

Đối với người mới bắt đầu, người dùng không phải của Apple chỉ có thể tham gia cuộc gọi FaceTime do người dùng Apple bắt đầu trên iOS 15. 

Không có ứng dụng FaceTime nào cho người dùng Android cho phép họ sử dụng FaceTime giống như bất kỳ cuộc gọi hội nghị truyền hình nào khác. FaceTime cho Android sẽ hoạt động bằng cách sử dụng liên kết FaceTime mà chỉ người dùng iPhone sử dụng iOS 15 mới có thể tạo.

=> Cách gọi Facetime cho người dùng Android: Hướng dẫn từng bước hoàn chỉnh bằng hình ảnh

Để gọi Facebook trên Samsung hoặc các điện thoại Android khác. Người dùng Android có thể sử dụng liên kết này để tham gia cuộc gọi FaceTime từ trình duyệt. Họ cũng phải được máy chủ lưu trữ, tức là người dùng iPhone đã tạo liên kết chấp nhận cuộc gọi. Vì vậy, nếu họ tạo liên kết trước thời gian cuộc gọi hay cuộc họp thực tế và người dùng iPhone vẫn chưa tham gia, người gọi Android sẽ phải đợi để trở thành một phần của cuộc gọi.

Nhưng, cũng có một lợi ích của việc không có một ứng dụng. Tham gia từ một liên kết web mà không có bất kỳ ràng buộc nào. Bạn không cần tải xuống bất cứ thứ gì, cũng không cần tài khoản để tham gia cuộc gọi FaceTime từ điện thoại Android của mình. Chỉ cần nhập liên kết vào trình duyệt trên điện thoại của bạn, nhập tên của bạn.

Vì vậy, nhìn chung, có rất nhiều hạn chế đối với toàn bộ thiết lập. Nhưng điều đáng chú ý là, bạn sẽ trở thành một phần của các cuộc gọi FaceTime. 

Trợ lý mua sắm
Logo